Kui Te soovite, et töötaja saaks kasutada mitut seadet enda tööaja registreerimiseks - tuleb töötaja sõrmejäjed sisse lugeda ühest seadmest ning seejärel tarkvaras siduda need teistesse seadmetesse. Ühte sõrmejälge/kiipkaarti ei tohi sisse lugeda mitmest erinevast seadmest.

Sõrmejälgede/kiipkaartide toimimiseks mitmes erinevas seadmes toimige järgnevalt: 

  1. Esmalt lugege töötaja sõrmejäljed sisse ühest seadmest

2. Järgmiseks siduge tarkvara sõrmejäljed töötajatega

3. Seejärel avage tarkvaras „Seadistamine“ -  „Registraatorid“ - „Sõrmejäljed ja kiibid“ ning siduge soovitud jäljed soovitud seadmega. Selle tegemiseks on 2 varianti:

  •  Kui Teil on antud listis alla 700 jälje, vajutage nupule „Seo kõik jäljed“ ehk kõik jäljed seotakse kõikidesse seadmetesse

👉Kindlasti EI tohi vajutada "Seo kõik jäljed" nuppu, kui Teil on "Sõrmejäljed ja kiibid" listis üle 700 jälje, kuna vastasel juhul saab seadme maht täis 👈

  • Kui Teil on antud listis üle 700 jälje, siis tuleb iga jälg manuaalselt siduda soovitud seadmetega vajutades siniste tornikeste peale ja vedades vasakust sidumata tulbast seade paremal olevasse seotud tulpa (vaata allolevat pilti)

4. Seejärel toimub sõrmejälje seadmes automaatselt jälgede allalaadimine vastavalt seadmes seadistatud ajale, mida saab muuta seadmes: 

  • Vajutage Menu - 53178 - OK
  • Valige User Management - OK
  • Liikuge noolega alla valikuni "Interval download" - OK
  • Valige endale sobiv ajamäär - 15 minutes, 60 minutes, 5 hours või vajadusel saab ka automaatse laadimise välja lülitada ehk No peale määrata. 

Kui Teil tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust meie kasutajatoega 💡

Tel: +372 600 7770
E-mail: support@begin.ee

Kas te leidsite oma vastuse?