Mine põhisisu juurde
Kõik kollektsioonidSõrmejäljelugejaSõrmejälgede ja kiipkaartide haldamine
Töötaja sõrmejälgede ja kiipkaartide seadmes registreerimise juhend
Töötaja sõrmejälgede ja kiipkaartide seadmes registreerimise juhend

Juhend, kuidas lugeda seadmest sisse töötaja esmane sõrmejälg või kiipkaart.

Merilin Peetris avatar
Autorilt Merilin Peetris
Värskendatud üle nädala tagasi

Selleks, et uus töötaja saaks alustada enda tööaja registreerimist, tuleb esmalt seadmesse lugeda töötaja sõrmejäljed või vajaduse korral kiipkaart.

Töötaja sõrmejälgede esmane registreerimine:

 1. Lase töötajal sõrm asetada sensorile, et ta tunnetaks sensori lugemise kiirust ja tundlikust ning Sa saaksid veenduda töötaja õigetes võtetes sõrmejälje esmaseks registreerimiseks

 2. Vajuta seadmel klahvile Menu

 3. Sisesta klaviatuuril kood 53178

 4. Vajuta 1x klahvile “OK”

 5. Vali "User Management" vajutades 1x klahvile "OK"

 6. Vali "Add Fingerprint" vajutades 1x klahvile "OK"

 7. Lase töötajal 3x sama sõrmega sensorile vajutada

 8. Kirjuta üles töötaja nimi ning ekraanile ilmunud sõrmejälje järjekorranumber

 9. Vajuta 1x klahvile “OK”

 10. Sõrmejälgede edasi lugemiseks (küsitakse "Continue to enroll?") vali "YES" vajutades 1x klahvile "OK"

 11. Menüüst väljumiseks vajuta 3x klahvile "ESC"

Soovitame ühel töötajal sisse lugeda vähemalt 3 erinevat sõrmejälge (näiteks 2 parema käe jälge + 1 vasaku käe jälg)

NB! Peale sõrmejälgede esmast registreerimist seadmest, tuleb need siduda ka tarkvaras õige töötajaga. Juhendi selleks leiate siit:


Töötaja kiipkaardi esmaseks registreerimiseks:

 1. Vajuta klahvile “Menu

 2. Sisesta klaviatuuril kood 53178

 3. Vajuta 1x klahvile “OK”

 4. Vali "User Management" vajutades 1x klahvile "OK"

 5. Vali "Add Card" vajutades 1x alumisele nooleklahvile ning vajutades 1x klahvile "OK"

 6. Aseta kiipkaart vastu seadme paremat alumist nurka

 7. Kirjuta üles töötaja nimi ja ekraanile ilmunud kiipkaardi järjekorranumber

 8. Vajuta 1x klahvile “OK”

 9. Kiipkaartide edasi lugemiseks (küsitakse "Continue to enroll?") vali "YES" vajutades 1x klahvile "OK"

 10. Menüüst väljumiseks vajuta 3x klahvile "ESC"

NB! Peale kiipkaardi esmast registreerimist seadmest, tuleb need siduda ka tarkvaras õige töötajaga. Juhendi selleks leiate siit: 

Sõrmejälje ja kiipkaardi haldamine videona:

Kas see vastas teie küsimusele?