• Administraatori õiguste andmine
 • Valikuliste õiguste andmine

Tarkvaras on võimalik igale töötajale anda lisaks iseenda tööaja registreerimisele veel palju erinevaid õiguseid. Vaatame, kuidas anda töötajale:

 1. Administreerimise õigus ehk administraatori roll - täieõiguslik kasutaja, kes saab tarkvaras kõiki võimalike seadistusi muuta, töötajaid, töögraafikuid ja objekte hallata; tööaegasid lisada, muuta & kustutada ning raporteid genereerida. Õiguse andmiseks tuleb esmalt avada „Seadistamine” - „Töötajad” ning seejärel avada olemasolev töötaja „Muuda” nupust või kasutades „Lisa töötaja” nuppu uue töötaja lisamiseks

Seejärel seadistage uuele töötajale tarkvarasse sisenemiseks eesnimi, perekonnanimi,  e-mail või telefoninumber ning parool:

Valige vasaku külje pealt moodul "Õigused" ning määrake "Rolli" alt töötajale administraator ja seejärel salvestage antud muudatused:

2. Valikuliste õiguste andmine ehl halduri roll - käib sarnaselt administreerimise õiguste andmisega ehk õiguste andmiseks tuleb esmalt avada „Seadistamine” - „Töötajad” ning seejärel avada olemasolev töötaja „Muuda” nupust või kasutades „Lisa töötaja” nuppu uue töötaja lisamiseks.

Seejärel seadistage uuele töötajale tarkvarasse sisenemiseks eesnimi, perekonnanimi, e-mail/telefoninumber ning parool ning valige moodul „Õigused”

Õiguste alt valige töötaja rolliks "Haldur":

Seejärel tuleb avanenud loetelust teha kasutajale vajalikud valikud märkides valiku ees olev kast siniseks: 

Üldised õigused: 

 • Muuda üldsätteid
 • Lisa või muuda administraatoreid
 • Lisa või muuda osakondi
 • Lisa või muuda töötajaid - kasutajal on õigus uusi töötajaid lisada ning olemasolevaid muuta
 • Lisa või muuda objekte
 • Lisa või muuda töö tüüpe

Tunnilehe õigused: 

 • Muuda tööaja kannet - kasutajal on õigus muuta või kustutada töötajate tööaegasid tunnilehelt
 • Töötundide manuaalne lisamine - kasutajal on õigus lisada töötajatele tööaegasid "Lisa töötunde" nupu kaudu
 • Ainult vaata/muuda/lisa oma andmeid - kasutajal on õigus tunnilehel näha, muuta, kustutada ainult enda andmeid
 • Lisa või muuda kommentaare
 • Kinnita tunnilehed
 • Kinnita ala- ja ületunnid

Graafiku õigused: 

 • Lisa graafik või muuda seda
 • Kinnita graafikud

ID-de õigused: 

 • Lisa või muuda identifikaatoreid (sõrmejäljed või kaardid)

Aruannete õigused: 

 • Loo aruandeid - kasutajal on õigus raporteid genereerida

Objektide & osakondade nägemise õigused: 

 • On võimalik määrata kas haldur näeb kõiki ettevõttes olevaid objekte + osakondasid või anda talle ainult valikulised õigused. 


Kui kõik soovitud valikud tehtud, siis salvestage seadistused „Salvesta muudatused” nupu abil. 

Vaata lisaks:

Miks haldur ei näe teisi töötajaid?

Kas te leidsite oma vastuse?