Tarkvaras on võimalik valida kolme erineva staatuse vahel. Mida mingi staatus teeb ning millal milline valida?

  1. Aktiivne - staatus peab olema kõikidel töötajatel, kes regulaarselt registreerivad enda tööaega või omavad kasutajat tarkvara administreerimiseks. Töötaja lisamisel on antud staatus automaatselt seadistatud.

  2. Mitteaktiivne - staatus tuleks valida juhul, kui töötaja on lõpetanud regulaarse tööaja registreerimise, kuid Teil on vaja tema andmeid näha endiselt tunnilehel, raportites või töögraafikus. Antud staatus vabastab Teil aga ühe limiidi koha, seega peale töötaja mitteaktiivseks muutmist on Teil võimalik uus töötaja tarkvarasse lisada. Mitteaktiivses staatuses olev töötaja ei saa ka enam tarkvarasse sisselogida.

  3. Arhiveeritud - staatus tuleks valida juhul, kui töötaja on lõpetanud regulaarse tööaja registreerimise ning Teil ei ole vaja töötaja andmeid näha tunnilehel, raportis ega töögraafikus. Tulevikus on võimalik arhiveeritud töötaja staatus muuta tagasi aktiivseks/mitteaktiivseks ning varasemaid töötaja andmeid on võimalik uuesti tunnilehel, raportis ja töögraafikus kuvada. Antud staatus vabastab Teil ühe limiidi koha, seega peale töötaja arhiveerituks muutmist on Teil võimalik uus töötaja tarkvarasse lisada.

Kuidas muuta töötaja staatust?

  1. Esmalt võtke lahti töötajate nimekiri: „Seadistamine”„Töötajad” - ning avage töötaja „Muuda” nupust.

    2. Töötaja üldinfo lehe all on „Töötaja üldinfo”. Sealt valige „Staatus” ning avanenud rippmenüüst sobiv staatus ja salvestage muudatus.

NB! Kindlasti ei soovita me lahkunud töötaja andmeid üle kirjutada uue töötaja andmetega. Piisab ainult lahkunud töötaja staatuse muutmisest ning saate lisada uue töötaja isiklike andmetega.

Vaata lisaks:

Mis on mitteaktiivse ja arhiveeritud töötaja vahe?

Kas te leidsite oma vastuse?