Selleks, et töötaja saaks kasutada mitut seadet enda tööaja registreerimiseks, tuleb töötaja sõrmejäjed sisse lugeda ühest seadmest ning siduda see manuaalselt teistesse seadmetesse. Ühte sõrmejälge/kiipkaarti ei tohi sisse lugeda mitmest erinevast seadmest.
Sõrmejälgede/kiipkaartide jagamist erinevatesse seadmetesse tehke järgmiselt:

  1. Esmalt lugege töötaja sõrmejäljed sisse ühest seadmest. Selle tegemiseks leiate juhendi siit.
  2. Järgmiseks siduge tarkvara sõrmejäljed töötajatega. Selle tegemiseks leiate juhendi siit.
  3. Seejärel avage tarkvaras „Seadistamine“ -  „Registraatorid“ - „Sõrmejäljed ja kiibid“ ning siduge soovitud jäljed soovitud seadmega. Selle tegemiseks vajutage nupule „Seo kõik jäljed“ või siduge iga jälg manuaalselt vajutades siniste tornikeste peale ja vedades vasakust sidumata tulbast seade paremal olevasse seotud tulpa. 

NB! Kindlasti EI tohi vajutada "Seo kõik jäljed", kui Teil on "Sõrmejäljed ja kiibid" listis üle 700 jälje. 

 4. Järgmiseks tuleb minna seadme juurde, kuhu Te ei lugenud sõrmejälgesid sisse ning teha läbi järgnevad sammud:
     4.1) Vajutage sõrmejäljeseadmel klahvile „Menu“
    4.2) Sisestage klaviatuuril kood 53178
    4.3
) Vajuta 1x klahvile „OK“
    4.4
) Valige „User Management“ vajutades 1x klahvile „OK“
    4.5
) Liikuge noolega valiku „Download Templates“ peale ning                        vajutage 1x klahvile „OK“
    4.6
) Seade küsib üle, kas soovite teha „Download Templates“,                        vajutage 1x klahvile „OK“
    4.7
) Järgmisele küsimusele „Delete All Templates Before Download“ valige kindlasti vastuseks „OK“ vajutades 1x klahvile „OK“
   
4.8) Oodake, kuni laadimise ikoon on jõudnud lõppu ning ekraanile kuvatakse seadmesse tõmmatud jälgede arvu, seejärel vajutage 1x klahvile „OK“
    4.9
) Menüüst väljumiseks vajutage 2x klahvile „ESC“
   
Töötajal on võimalik nüüdsest kasutada kahte seadet enda tööaja registreerimiseks. Kui Teil on veel seadmeid, kuhu peaks samuti jäljed laadima, siis tehke ka kõikides teistes seadmetes punktis 4 välja toodud sammud.

Kas te leidsite oma vastuse?