Sõrmejäljelugejast on võimalik tööaega registreerida objektile kahel erineval viisil:

 1. Manuaalselt ehk kasutades objekti PIN-koodi

 2. Automaatselt ehk sidudes tarkvaras seadme objektiga

Selleks, et töötaja saaks enda tööaega registreerida objektile manuaalselt kasutades objekti PIN-koodi, tuleb antud variant esmalt tarkvaras sisse lülitada. Selle jaoks valige:

 • Hammasratta alt Üldseaded ning seejärel vahekaart Sõrmejäljelugeja

 • Määrake esimese küsimuse "Kas sõrmejäljelugejas saab objekti koodi sisestada?" vastuseks Jah ning salvestage antud muudatused

Kui antud muudatused tehtud, peab töötaja toimima järgnevalt:

 1. Alustama seadmes enda tööaja registreerimist kas näo, näpu või kiipkaardiga

 2. Seade kuvab kahte erinevat valikut "Clock in" või "Project code in"

3. Töötaja peab valima "Project code in" ning seejärel uues avanevas aknas "Enter a project code" sisestama soovitud objekti Pin-koodi, mis on leitav tarkvaras "Objektid" loetelus:

4. Kui objektikood sisestatud, näitab seade rohelist kirjet "Clocked in" ja töötaja nime + objekti nime

Seade on mõtekas objektiga siduda juhul, kui igal objektil on erinev lugeja ning soovitakse teha objektipõhist arvestust. Peale sidumist lisatakse igale seadmest tulnud tööajale automaatselt tunnilehel külge seotud objekt. Seadme sidumiseks objektiga toimige järgmiselt:

 • Avage tarkvaras „Seadistamine“ - „Objektid“

 • Valige objekt, kuhu soovite seadet siduda ning avage see „Muuda“ nupust

 • Valige avanenud aknas moodul „Seosed seadmetega“

 • Lohistage vajalik seade paremale poole „Seotud“ seadmete tulpa

 • Salvestage muudatused

 • Seadmest tööaega registreerides seotakse see automaatselt objektiga, millega on seotud seade

Kas te leidsite oma vastuse?