Selleks, et uus töötaja saaks alustada enda tööaja registreerimist, tuleb esmalt seadmesse lugeda töötaja sõrmejäljed, näojälg või vajaduse korral kiipkaart.

Töötaja sõrmejälgede esmane registreerimine:

 1. Vajutage seadme ekraanil hammasratta ikooni

 2. Sisestage parool, kui Teil on see seadmest määratud

 3. Valige "Users" - "Add Fingerprint"

 4. Paluge töötajal 3x sama sõrmega sensorile vajutada

 5. Kirjutage üles töötaja nimi ning ekraanile ilmunud sõrmejälje järjekorranumber

 6. Sõrmejälgede edasi lugemiseks valige "Add more" või lõpetamiseks klikkige nool tagasi nupul

Soovitame ühel töötajal sisse lugeda vähemalt 3 erinevat sõrmejälge (näiteks 2 parema käe jälge + 1 vasaku käe jälg)

NB! Peale sõrmejälgede/kiipkaartide esmast registreerimist seadmest, tuleb need siduda ka tarkvaras õige töötajaga.

Töötaja kiipkaardi esmaseks registreerimiseks:

 1. Vajutage seadme ekraanil hammasratta ikooni

 2. Sisestage parool, kui Teil on see seadmest määratud

 3. Valige "Users" - "Add Card"

 4. Asetage kiipkaart vastu seadme paremat alumist nurka

 5. Kirjutage üles töötaja nimi ja ekraanile ilmunud kiipkaardi järjekorranumber

 6. Kiipkaartide edasi lugemiseks valige "Add more" või lõpetamiseks klikkige nool tagasi nupul

Kui Teil tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust meie kasutajatoega 💡

Tel: +372 600 7770
E-mail: support@begin.ee

Kas te leidsite oma vastuse?