Visas kolekcijas
Biometriskais reģistrators
Reģistrēšanās ar pirkstu nospiedumu skeneri
Reģistrēšanās pusdienām/pārtraukumam, izmantojot pirkstu nospiedumu skeneri
Reģistrēšanās pusdienām/pārtraukumam, izmantojot pirkstu nospiedumu skeneri

Norādījumi, kā reģistrēties ierīcē, kad dodaties uz pārtraukumu vai pusdienām.

Merilin Peetris avatar
Autors: Merilin Peetris
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Lai reģistrētos ierīcē, dodoties uz pārtraukumu / pusdienām, izpildiet tālāk norādītās darbības:

  1. Ierīcē nospiediet taustiņu "ESC (pārtraukums/laiks)".

  2. Vienreiz nospiediet pogu “OK”.

  3. Uzlieciet pirkstu uz sensora.

  4. Pārtraukuma reģistrēšanas laikā pārliecinieties, vai ierīces ekrānā tiek parādīts pārskats:

Pēc pārtraukuma/pusdienu laika beigām vēlreiz atkārtojiet 1.–3. darbību un pārbaudiet, vai ierīce rāda:

Darbinieka pārtraukuma/pusdienu laiks tiek parādīts darba laika lapas ailē "Pārtraukums":

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?