Darba laika lapas filtri

Sniedz pārskatu par darba laika uzskaites filtrēšanas iespējām.

Merilin Peetris avatar
Autors: Merilin Peetris
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Darba laika uzskaites lapā pieejamie filtri ir noderīgs rīks, ja vēlaties parādīt informāciju atbilstoši noteiktiem parametriem.

Parametru opcijas var būt šādas:

  • Darbinieki — ļauj skatīt viena vai vairāku konkrētu darbinieku darba laika uzskaites lapas.

  • Visas atrašanās vietas — vienkāršo situāciju, kad struktūrvienības vadītājs vēlas apskatīt tikai savas struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites lapas.

  • Nodaļas vienkāršo situāciju, kad nodaļas vadītājs vēlas apskatīt tikai savas nodaļas darbinieku darba laika uzskaites lapas.

  • Objekti — ļauj darba laika uzskaites lapā parādīt tikai tās darba stundas, kas saistītas ar konkrētu objektu.

  • Periods:

Kopā ar katru filtru varat arī atlasīt laika periodu, kuru vēlaties detalizēti apskatīt. Kalendāra logā varat izmantot gan ātru atlasi (pašreizējais mēnesis, pēdējais mēnesis, pēdējā nedēļa utt.), gan brīvi izvēlētu periodu.

P. S.: Maksimālais laika uzskaites attēlošanas periods ir 31 diena.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?