Directo eksport
Gerda Lill avatar
Autorilt Gerda Lill
Värskendatud üle nädala tagasi

Seadistamise võimalused: Olemas

Faili formaat: csv
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: koma(,)
Realõpp: Windows (\r\n)

Väljad:

  • Tundide ekspordi kood - seadistustes antud tundide kood (näit. öötunnid on koodiga 4)

  • Ajarea tunnid - tunnid formaadis XX,XX

  • Kuupäev - ajarea alguskuupäev formaadis YYYY-MM-DD

  • Ekspordi kood - töötaja ekspordikood

Filtrid:

Näide:

1;10,5;2022-03-01;999

4;1;2022-03-15;999


Kas see vastas teie küsimusele?