Directo eksport
Merlyn Blumfeldt avatar
Autorilt Merlyn Blumfeldt
Värskendatud üle nädala tagasi

Faili formaat: CSV
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: semikoolon (;)
Realõpp: Windows (\r\n)

Seadistamise võimalused: Jah

Väljad:

  • Tundide ekspordikood - seadistustes antud tundide kood (nt. riiklikel pühadel töötatud tunnid on koodiga 2)

  • Ajarea tunnid - tunnid formaadis XX,XX

  • Kuupäev - ajarea alguskuupäev formaadis YYYY-MM-DD

  • Ekspordikood - töötaja ekspordikood

Filtrid:

Näide:

1;10,25;2024-03-01;999


Kas see vastas teie küsimusele?