Tunnileht

Kui tunnilehel kuvatakse kellaaja kasti kohal triibulist joont, siis see tähendab, et antud tööaega on muudetud (näiteks algus/lõpu kellaaega muudetud, unustatud lõpuaeg käsitsi lisatud):

Kui Te soovite näha, mida ning kelle poolt on täpsemalt muudetud, siis avage soovitud ajarida rea lõpus oleva "muuda" nupu kaudu, valige avanevas lisaaknas 3. valik "logi", kus Teil on näha kõik tehtud muudatused:

Töögraafik

Töögraafikus on triibulisel joonel sama tähendus nagu tunnilehel ehk antud vahetust on muudetud (näiteks algus/lõpuaega muudetud; pausi muudetud):

Lisaks muutub töögraafikus vahetus triibuliseks, kui Te kinnitate tunnilehel "planeeritust erinevas" tulbas kas ala või ülatunde, mille tegemisel jõuab antud muudatus ka töögraafikusse.

Kas te leidsite oma vastuse?