Selleks, et töötaja saaks alustada enda tööaja registreerimist seadmest kiipkaardiga, tuleb esmalt kaart seadmest sisse lugeda.

Töötaja kiipkaardi esmaseks registreerimiseks:

  1. Vajuta klahvile “Menu

  2. Sisesta klaviatuuril kood 53178

  3. Vajuta 1x klahvile “OK”

  4. Vali "User Management" vajutades 1x klahvile "OK"

  5. Vali "Add Card" vajutades 1x alumisele nooleklahvile ning vajutades 1x klahvile "OK"

  6. Aseta kiipkaart vastu seadme paremat alumist nurka

  7. Kirjuta üles töötaja nimi ja ekraanile ilmunud kiipkaardi järjekorranumber

  8. Vajuta 1x klahvile “OK”

  9. Kiipkaartide edasi lugemiseks (küsitakse "Continue to enroll?") vali "YES" vajutades 1x klahvile "OK"

  10. Menüüst väljumiseks vajuta 3x klahvile "ESC"

Peale kiipkaardi esmast registreerimist seadmest, tuleb need siduda ka tarkvaras õige töötajaga.

  11. Sisenege tarkvarasse ning valige ülevalt paremalt „Seadistamine“ ja  Registraatorid“:

 12. Seejärel vajutage üleval paremal olevat nuppu „Sõrmejäljed ja kiibid“ ning seadistage iga järjekorranumbri (number, mille andis seade kiipi sisse lugedes) taha õige töötaja nimi (otsige õige isiku nimi Vali töötaja“ nupu kaudu avanevast rippmenüüst):

 
13. Peale kiibi sidumist töötajaga, peab ekraanil kuvama õiget nime, kui töötaja enda kiibi seadmel lugerile asetab.

Kui Teil tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust meie kasutajatoega 💡

Tel: +372 600 7770
E-mail: support@begin.ee

Kas te leidsite oma vastuse?