Raporteid on võimalik genereerida kasutades erinevaid alusandmeid vastavalt vajadusele:

  1. Reaalsed andmed - "Kestvus" tulbas olevad tunnid ehk kõik reaalselt tehtud tunnid tunnilehelt. Reaalsed andmed näitavad täpselt, mis kell töötaja tuli ja lahkus töölt

  2. Hübriid andmed - "Kokku" tulbas olevad tunnid tunnilehelt ehk võrdlus graafikuga. Hübriid andmed arvestavad "Planeeritust erineva" tulbaga vastavalt sellele, kas sealolevad ala/ületunnid kinnitada või mitte. 

  3. Graafiku andmed - planeeritud töötunnid graafikust

NB! Tööde raport genereeritakse kasutades automaatselt "Reaalseid andmeid" tunnilehelt. 

Kas te leidsite oma vastuse?