Tööde raportis on iga töötaja ning päeva kohta eraldi välja toodud objekt, tööliik, töö, osakond ning kommentaar. Lisaks näitab antud raport iga töötaja kohta eraldi "Kokku" tunde ning ka antud valiku kohta "Kõik kokku" tunde.
Antud raportit kasutab enamasti Ehitus ning Tootmise valdkond. 

Tööde raportis on olulisel kohal "Kõik ajaread" filter: 

Nimelt kui kõik töölised pole valinud objekti/tööliiki/tööd, siis on see linnuke vaja teha - vastasel juhul ei jõua kogu info raportisse. Kui kõik töötajad on teinud kõik valikud, siis ei ole antud linnuke vajalik.

NB! Tööde raport genereeritakse kasutades automaatselt "Reaalseid andmeid" tunnilehelt. 

Kas te leidsite oma vastuse?