Tööaja arvestuse raportis on välja toodud kõik erinevad tunnid - töötunnid, normtunnid, üle/alatunnid, riigipüha tunnid jne vastavalt valitud alusandmetele (hübriid, graafik või reaalsed).

Kas te leidsite oma vastuse?