Tundide ja tunnitasu kokkuvõte raportis tuuakse välja valitud perioodi kohta kokkuvõtlikult tehtud tunnid, pausid ning töötasu.

Antud raportit on võimalik genereerida grupeerides andmeid erinevalt:

  1. Ära grupeeri - toob igapäevaselt iga töötaja kohta andmed eraldi välja (Vt. ülemist pilti)

  2. Grupeeri töötaja järgi - toob iga töötaja kohta valitud perioodi kohta välja tunnid kokku, pausid ning tasu

  3. Grupeeri töötaja ja objekti järgi - toob iga töötaja ning tema tehtud objektide tunnid eraldi välja 

  4. Grupeeri töötaja, objekti ja tüübi (tööliigi) järgi - toob iga töötaja kohta eraldi objektil tehtud tunnid ning tööliigid välja

Kas te leidsite oma vastuse?