Vahetusi on võimalik graafikusse planeerida kas 

  • automaatselt (valides seadistuste all „Jah, kindlad kellaajad” ning õige vahetuse, juhendi selleks leiate siit punktist 3.2.)
  • igale päevale eraldi (juhendi selleks leiate siit)
  • seadistades korduv-vahetused

Kordus-vahetuse seadistamiseks tuleb esmalt tõsta õige vahetuse tükk vahetuse alguse kuupäevale

Seejärel avage graafikusse tõmmatud tükk kahe vasaku hiireklõpsuga, mille järel avaneb Teile aken. Korduv-vahetuse loomiseks tehke linnuke paremal üleval oleva valiku „Korduv(ad) vahetused”  ette. 

Teile avanevad valikud, kus saate valida korduv-vahetuse lõppemise kuupäev ning millistele päevadele vahetusi soovite panna

Kohe peale salvestamist kuvatakse Teile graafikus loodud korduv-vahetusi.

Kas te leidsite oma vastuse?