Kui Te ei ole varem töögraafikuid kasutanud, siis selleks, et tarkvara oskaks edaspidi töötunde võrrelda planeeritud töögraafikuga, tuleb see seadistuste alt sisse lülitada. Toimige järgmiselt:

  1. Esmalt tuleb avada „Seadistamine”  ning „Üldseaded” 

2. Seejäre avage moodul „Töögraafikud”

3. Järgmiseks tuleb paika panna seadistused, kuidas Te soovite töögraafikuid kasutama hakata:

  • Kui Te kasutate mitut erinevat vahetust (näiteks hommikune ja õhtune), siis tuleb teha valik „Jah”
  • Kui Te kasutate ainult ühte vahetust, siis tuleb teha valik "Jah, kindlad kellaajad" ning seejärel valida vahetus, mille alusel kõik töötajad tööle hakkavad

Antud valiku puhul piisab sellest, kui Te ühe kuu planeerite ning peale graafiku kinnitamist hakkab graafik ise automaatselt genereerima sama vahetust kõikidele töötajatele keskööl 3 kuud järjest.

4. T
ehke valik järgnevate seadistuste kohta, muutes õige seadistuse vastus siniseks ning salvestage muudatused:

Nüüd on töögraafiku moodul aktiveeritud ning võib asuda graafikut planeerima! 😊

Kas te leidsite oma vastuse?