Tööliigile on võimalik määrata staatuseks kas aktiivne või arhiveeritud. Seda saab teha avades „Seadistamine” - „Tööliigid” ning avades tööliigi „Muuda” nupust. Valige tööliigile sobiv staatus „Staatus” rippmenüüd kasutades ning salvestage muudatused.

  • Aktiivne tööliik on see, mida töötajad saavad enda tööaegasid registreerides valida. Aktiivne tööliik on nähtav tarkvara filtrites ning nutirakenduse valikutes. Uut tööliiki salvestades määratakse see automaatselt.

  • Arhiveeritud valiku peaks tegema juhul, kui tööliik on lõppenud, töötajatel ei ole vaja sinna tööaegasid enam registreerida ning tunnilehel ega raportites ei ole vaja tööliigiga seotud andmeid kuvada. Tulevikus on võimalik arhiveeritud tööliigi staatus muuta tagasi aktiivseks/mitteaktiivseks ning kogu tööliigiga seotud infot taas vaadata.

Arhiveeritud staatusega tööliike on võimalik leida minnes „Seadistamine” - „Tööliigid” ning valides staatuseks „Arhiveeritud”:

Kas te leidsite oma vastuse?