• Objekti staatuse muutmine

  • Staatuste seletused

Objektile on võimalik määrata staatuseks kas aktiivne, mitteaktiivne või arhiveeritud. Seda saab teha avades „Seadistamine” - „Objektid” ning avades objekti „Muuda” nupust. Valige objektile sobiv staatus „Staatus” rippmenüüd kasutades ning salvestage muudatused.

  • Aktiivne objekt on see, kuhu töötajad saavad enda tööaegasid registreerida. Aktiivne objekt on nähtav tarkvara filtrites ning nutirakenduse valikutes. Uut objekti salvestades määratakse see automaatselt. 

  • Mitteaktiivse valiku peaks tegema juhul, kui objekt on lõppenud, töötajatel ei ole vaja sinna tööaegasid enam registreerida, kuid tunnilehel ning raportites oleks vaja objektiga seotud andmeid siiski kuvada ning filtreerida.

  • Arhiveeritud valiku peaks tegema juhul, kui objekt on lõppenud, töötajatel ei ole vaja sinna tööaegasid enam registreerida ning tunnilehel ega raportites ei ole vaja objekti andmeid kuvada. Tulevikus on võimalik arhiveeritud objekti staatus muuta tagasi aktiivseks/mitteaktiivseks ning kogu objektiga seotud infot taas vaadata.

Arhiveeritud ning mitteaktiivseid objekte on võimalik leida minnes „Seadistamine” - „Objektid” ning valides „Staatus” filtrist soovitud valik.

Kas te leidsite oma vastuse?