Töid saab lisada, minnes „Seadistamine”„Tööliigid”  ning avades tööliigi „Muuda” nupust, kuhu alla soovite töid sisestama hakata

Avaneb tööliigi kaart, kuhu saate sisestada töid „Lisa töö” nupust

Tööd lisades on meie tarkvaras kõik tööd seotud automaatselt kõikide nende töötajatega, kes on vastava tööliigiga seotud.

Kas te leidsite oma vastuse?