Objekte saab lisada, minnes „Seadistamine”„Objektid”„Lisa objekt”

Avaneb objekti kaart, kuhu saate sisestada objekti nime ja aadressi ning määrata objekti raadiuse. Objekti raadiuse mõte on piirata objekti piirkonda, et näidata tööandjale, kas nutirakendusega registreerinud töötaja alustas tööd objektil või objektilt väljas:

PS! Objekti raadius ei piira tööaja registreerimist ehk töötaja saab tööaega registreerida ka objekti raadiusest väljaspool, mis järel ilmub tunnilehele selle kohta märge (GPS-i lõpus kollane hüüumärk)

Objekti lisades on meie tarkvaras kõik töötajad automaatselt objektiga seotud. Kui Te soovite, et töötaja näeks ainult teatud objekte, saate seda lihtsa liigutusega muuta, valides objekti kaardil „Seosed töötajatega” ning lohistades hiirega vajalikud töötajad paremalt "Seotud" tulbast vasakule "Sidumata" tulpa.

Kas te leidsite oma vastuse?