Ümardamine
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Kuivõrd paljude ettevõtete eesmärgiks ei ole minuti pealt töötundide jälgida, oleme arendanud oma tarkvarasse võimaluse töötundide ümardamiseks. Eesmärk on sellega vähendada aegade muutmisega seonduvat manuaalselt tööd.

Esimese asjana tuleb määrata meetod, kuidas soovite töötunde ümardada. Võimalusi selleks on kaks:

1. Võrdselt alla ja üles ümardus - arvutatakse selliselt nagu koolis õpetatakse ehk siis kuhu poole enamus jääb, sinna poole ümardatakse. Paar näidet:

  • Ettevõte kasutab 30 minuti võrdselt ümardamise meetodit, siis ümardatakse kellaaeg 09:16 -> 09:30-ks ja 09:14 ->09:00-ks 👇

  • Ettevõte kasutab 1 tunni võrdselt ümardamise meetodit, siis ümardatakse 09:16 -> 09:00-ks ja 09:31 -> 10:00ks

2. Suunaga üles ja alla ümardus - tegemist on alati ettevõttele soodsas suunas ümardamisega. Paar näidet:

  • Ettevõte kasutab 30 minuti suunaga üles ja alla ümardamise meetodit, siis ümardatakse tööpäeva algus aeg 09:16 -> 09:30-ks ja ka 09:14->09:30-ks ning tööpäeva lõpus 16:46->16:30-ks 👇

  • Ettevõte kasutab 1 tunni suunaga üles ja alla ümardamise meetodit, siis ümardatakse tööpäeva algus aeg 08:31 -> 09:00ks ja ka 08:52 -> 09:00ks ning tööpäeva lõpus 16:49 -> 16:00ks. 

Teiseks tuleb määrata millised tunnid üldse ümardatakse ning kui suur on ümardamise täpsus.

  1. Lõplikud tunnid ümardatakse - tähendab seda, et ümardatakse vaid need tunnid, mida kuvatakse raportis kokku tulbas ehk kogu kuu tunnid.

  2. Tööaja algused ümardatatakse - kõik tunnilehel olevad algusajad ümardatakse soovitud täpsusele.

  3. Tööaja lõpud ümardatatakse - kõik tunnilehel olevad lõpuajad ümardatakase soovitud täpsusele.

Kas see vastas teie küsimusele?