Osakondade ja üksuste abil on võimalik lihtsa vaevaga filtreerida erinevaid inimeste gruppe ning samuti on mugav jagada töötajatele õiguseid. Struktuuri loomiseks toimige järgmiselt:

  1. Valige „Seadistamine” – „Osakonnad” – „Lisa üksus” , sisestage üksuse nimi ning vajutage nupule „Salvesta”


2. Osakondade lisamiseks avage eelmises punktis salvestatud üksus ning vajutage nupule „Lisa osakond”. Seejärel sisestage Üksuse alla kõik osakonnad, keda Te struktuuris vajate ning salvestage muudatused


3. Inimeste grupeerimiseks ning ka halduritele õiguste andmiseks tuleb iga inimene lisada õigesse osakonda. Selle seadistamiseks avage  „Seadistamine”„Töötajad” ning avage töötaja  „Muuda” nupu abil.

4. Seejärel seadistage töötajale õige osakond kasutades selleks  Üldinfo all oleva Osakond lahtri rippmenüü valikut ning peale valiku tegemist salvestage muudatus:

5. Peale inimeste jagamist osakondadesse on võimalik tunnilehe, töögraafiku ja raportite filtrite abil infot grupeerida. Samuti on võimalik haldurile õigusi andes valida vaid konkreetne osakond. See tähendab, et halduril on õigus näha, muuta, lisada või kustutada vaid ühe osakonna nimesid ning nendega seotud informatsiooni.

Vaata lisaks:

Miks töötajale ei saa osakonda lisada?

Kas te leidsite oma vastuse?