Ületundide arvestus
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Ületunnid

Ületundide arvestuseks on tarkvaras palju võimalusi seadistamiseks. Alustame algusest:

 • Esimese asjana tuleks määrata kas ületunnid arvestatakse Teie ettevõttes päeva- või kuupõhiselt.

 • Kui arvestate tunde päeva põhiselt, siis tuleks määrata ära päeva normaaltunnid, peale mida tarkvara hakkab aega märkima ületunniks.

 • Kui ettevõttes teostatakse ületunni arvestust summeerituna - saab valida summeerimise perioodi pikkuse.

 • Lisaks perioodi pikkusele on vajalik määrata perioodi algus kuu

 • Tarkvara pakub võimalust riiklikust pühast eelnevat tööpäeva lühendada automaatselt teatud tundide arvu võrra (3 tundi)

 • Kui töötaja peaks olema tööl kuu vahetuse korral, saab seadistada kuidas tarkvara töötunnid arvutab. 

 • Samuti saab ära määrata ületundide tunnitasu kordaja

Õhtutunnid

Seadus küll enam õhtutunde eraldi tasuliigina ei nõua, kuid paljud ettevõtted seda veel kasutavad. 

Automaatseks õhtutundide arvesse võtuks lülitage see seadistus sisse, valides "Jah" - soovin arvestada õhtutunde.

 • Määrake ära mis kell algavad ja lõppevad õhtutunnid

 • Määrake ära õhtutundide tunnitasu kordaja

Öötunnid

Seadus sätestab, et öötöö toimub eelduslikult täiendava lisatasu eest. Kokkuleppel töötajaga võib hüvitada ka vabas ajas. Öösel (22:00-06:00) töötamise eest peab
maksma töötajale 1,25-kordset töötasu.

Automaatseks öötundide arvesse võtuks lülitage see seadistus sisse, valides "Jah" - soovin arvestada öötunde.

 • Määrake ära mis kell algavad ja lõppevad öötunnid

 • Määrake ära öötundide tunnitasu kordaja - kui töötajale peab maksma 1.25 kordset tasu, siis peab kordajaks märkima 0.25

Nädalavahetuse tunnid

Kui soovite automaatselt arvesse võtta eraldi ka nädalavahetuse tunde, valige "Jah" - soovin arvestada nädalavahetuse tunde:

 • Määrake ära nädalavahetuse tundide tunnitasu kordaja - kui nädavahetusel on näiteks 2-kordne tasu (topelttasu), siis tuleb kordajaks märkida 1.

Riigipüha tunnid

Riigipüha tunnid võtab tarkvara arvesse juba automaatselt tänu sisseehitatud graafiku moodulile.

 • Määrake ära riigipüha tunnitasu kordajad - kui riigipühal on näiteks 2-kordne tasu (topelttasu), siis tuleb kordajaks märkida 1.

Kas see vastas teie küsimusele?