Ettevõtte kontaktandmed
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Kontaktandmete värskena hoidmine on tähtis selleks, et vajadusel saaksime ühendust võtta õige inimesega. Ettevõtte kontaktandmed leiate kui navigeerite "Seadistamine" - "Üldseaded" - "Ettevõtte kontaktandmed":

Kontaktandmete all määrake:

  1. Ettevõtte nimi

  2. Arve e-posti aadress

  3. Kontaktisiku nimi

  4. Kontaktisiku telefoninumber

  5. Kontaktisiku e-posti aadress

Kas see vastas teie küsimusele?