Taavi normtundide eksport
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Seadistamise võimalused: Puuduvad
Faili formaat: CSV
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: semikoolon(;)
Realõpp: Windows (;\r\n)

Väljad:

  • Ekspordi kood - töötaja ekspordi kood

  • Normtunnid - töötaja normtunnid perioodis formaadis XX.XX

Filtrid:

Näide:

123;176;

Kas see vastas teie küsimusele?