Seadistamise võimalused: Olemas

Faili formaat: CSV
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: semikoolon(;)
Realõpp: Windows (;\r\n)

Väljad:

  • Ekspordi kood - töötaja ekspordi kood
  • Tundide ekspordi kood seadistustest
  • 0.00
  • Tühi
  • Ajarea tunnid numbrilises formaadis XX.XX

Filtrid:

Näide:

123;45;0.00;;8.00;

Kas te leidsite oma vastuse?