Mine põhisisu juurde
Odoo eksport
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Faili formaat: CSV
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: semikoolon (;)
Realõpp: Windows (\r\n)

Seadistamise võimalused: puuduvad

Väljad:

  • Alguse kuupäev - ajarea alguse kuupäev formaadis YYYY-MM-DD

  • Töötaja ekspordikood

  • Objekti ekspordikood

  • Ajarea tähis - TA(päevased tunnid), TOO(öötunnid)

  • Ajarea tunnid - ajarea tunnid, millest on maha lahutatud paus. Numbriline, formaadis XX.XX

Filtrid:

Näide:

2017-10-13;123;456;TA;6.5
2017-10-13;123;456;TOO;1.5

Kas see vastas teie küsimusele?