Seadistamise võimalused: Olemas

Faili formaat: CSV
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: semikoolon (;)
Realõpp: Windows (\r\n)

Väljad:

  • Ekspordi kood - töötaja ekspordi kood
  • Tühi
  • Tundide ekspordi kood - seadistustes antud tundide kood (näit. ületunnid on koodiga 20)
  • Tühi
  • Ajarea tunnid - tunnid formaadis XX,XX
  • Tühi
  • Osakonna ekspordi kood

Filtrid:

Näide:

6;;20;;12,3;7

Kas te leidsite oma vastuse?