Eeva eksport

Ekspordi tööpäevade andmed Eeva majandustarkvarasse

Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Faili formaat: csv
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: Tab(\t)
Realõpp: Windows (\t\r\n)

Seadistamise võimalused: Puuduvad

Väljad:

  • Ekspordikood - töötaja ekspordi kood

  • Alguskuupäev - ajarea alguse kuupäev formaadis DD.MM.YYYY

  • Alguskellaaeg - ajarea alguse kellaaeg formaadis HH24 MI

  • Lõpukuupäev - ajarea lõpu kuupäev formaadis DD.MM.YYYY

  • Lõpukellaaeg - ajarea lõpu kellaaeg formaadis HH24 MI

Filtrid:

Näide:
123\t12.03.2024\t09 00\t13.03.2024\t06 00\t\r\n

Kas see vastas teie küsimusele?