Seadistamise võimalused: Puuduvad
Faili formaat: csv
Faili kodeering: UTF-8
Väljade eraldaja: Tab(\t)
Realõpp: Windows (\t\r\n)

Väljad:

  • Ekspordi kood - töötaja ekspordi kood
  • Alguskuupäev - ajarea alguse kuupäev formaadis DD.MM.YYYY
  • Alguskellaaeg - ajarea alguse kellaaeg formaadis HH24 MI
  • Lõpukuupäev - ajarea lõpu kuupäev formaadis DD.MM.YYYY
  • Lõpukellaaeg - ajarea lõpu kellaaeg formaadis HH24 MI

Filtrid:

Näide:

123\t12.12.2017\t09 00\t13.12.2017\t06 00\t\r\n

Kas te leidsite oma vastuse?