Mine põhisisu juurde
Tööaja registreerimine objektile sõrmejäljelugejast

Juhend, kuidas töötaja saab sõrmejäljelugejast registreerida töötunnid kindlale objektile

Merilin Peetris avatar
Autorilt Merilin Peetris
Värskendatud üle nädala tagasi

Sõrmejäljelugejast on võimalik tööaega registreerida objektile kahel viisil:

  1. Manuaalselt ehk kasutades objekti PIN-koodi

  2. Automaatselt ehk sidudes seadme objektiga

Selleks, et tööaeg registreerida objektile manuaalselt kasutades objekti PIN-koodi, toimige järgmiselt:

a) Vajutage seadmes JobCode (nool üles) klahvi
b) Asetage sõrm sensorile
c) Sisestage klaviatuuril objekti PIN-kood
d) Vajutage 1x klahvile OK
e) Tööaja lõpetamiseks korrake eelnevaid (a-d) punkte

Objektide PIN-koodid leiate Seadistamine -  Objektidloetelust:

Seade on mõtekas objektiga siduda juhul, kui igal objektil on erinev lugeja ning soovitakse teha objektipõhist arvestust. Peale sidumist lisatakse igale seadmest tulnud tööajale automaatselt tunnilehel külge objekt. Seadme sidumiseks objektiga toimige järgmiselt:

a) Avage tarkvaras „Seadistamine“ -  „Objektid“
b) Valige objekt, kuhu soovite seadet siduda ning avage see „Muuda“ nupust
c) Valige avanenud aknas moodul „Seosed seadmetega“
d) Lohistage vajalik seade paremale poole „Seotud“ seadmete tulpa
e) Salvestage muudatused
f) Seadmest tööaega registreerides seotakse see automaatselt objektiga, millega on seotud seade

Tööaja registreerimine objektile, registreeritud objekti vahetamine, objektil tööaja lõpetamine, objektile registreeritud tööaja kuvamine tunnilehel:

Kas see vastas teie küsimusele?