Seadmest pausile/lõunale registreerimiseks toimige järgmiselt:

  1. Vajutage seadmel klahvile ESC (Break/Lunch)“ 
  2. Vajutage 1x klahvile OK
  3. Asetage sõrm sensorile
  4. Veenduge, et seadme ekraanil kuvatakse pausile regsitreerides teade:

   5. Pausi/lõuna lõpetamisel korrake taas punkte 1 - 3 ning veenduge,           et seadme ekraanile kuvatakse kirje:

Kas te leidsite oma vastuse?