Kui töötaja unustas õigel ajal tööaega alustada või lõpetada, siis tunnilehel tööaja muutmine on lihtne - lihtsalt tehke topeltklõps tööajal, mida soovite muuta ning seejärel defineerige uus aeg:

Tööaja muutmisel kuvatakse vastava kellaaja kasti kohale triibuline joon, mis näitab, et tööaega on modifitseeritud.

Kui on vaja tööaja külge seotud lisainfot muuta, peab avama tunnilehe ajarea rea lõpus oleva "Muuda" nupu kaudu. Avanevas lisaaknas saab muuta lisaks tööajale ka objekti ning kommentaari.

Kui soovite muuta tööliikide või töödega seotud andmeid on vaja liikuda vahelehele "Töötundide lisainfo":

Kui kõik vajalik informatsioon on muudetud, vajutage akna alumises osas olevale "Salvesta" nupule.

Kas te leidsite oma vastuse?