• Töötajate admete kontrollimine (kasutajanime tegemine ja parooli seadistamine)
  • Käimasoleva tööaja muutmise õiguse admine
  • Rakenduses kohtustulikud väljad ja GPS-positsioneerimine

Töötaja andmete kontrollimine

Begin veebirakenduses peab halduri õigustega kasutaja täiendama töötaja andmeid selliselt, et töötajal oleks lisaks nimele lisatud kasutajatunnuseks kas e-maili aadress või telefoni nr. Lisaks eelnevalt tuleb töötajale määrata parool, millega ta rakendusse siseneda saab.

NB! Kasutajatunnuse ja parooli salvestamisel tuleb tähele panna neid kahte punkte:

  1. Kui olete salvestanud töötajale e-maili aadressi suure algustähega, siis töötaja saab nutirakendusse logida ainult sisestades oma e-maili aadress suure algustähega.
  2. Paroolis ei tohi olla täpitähti.

Käimasoleva tööaja muutmise õiguse admine

Kui te soovite, et kasutaja saaks oma käimasoleva tööaja/pausi algusaega muuta või kustutada, peate kasutajale andma tunnilehe muutmise õiguse. Selle õigusega saab ta muuta ainult iseenda andmeid. Äpi kaudu on tal võimalik muuta või kustutada vaid tööaja algusaega või pausi algusaega.

Selleks minge "Seadistamine" - "Töötajad" ning rea lõpus nupp "Muuda". Töötajale tuleb anda administreerimise õigus, kuid määrata ära ka, et töötajal ei oleks kõiki õigusi. Seda tehes avaneb all lisaväli "Töötaja õigused", kus tuleks ära märkida õigus "Tunnilehtede muutmine". Eemalda ülejäänud ebavajalikud õigused, mida ei soovi töötajale anda.

Kohustuslikud väljad

Vajalikke seadistusi saate sätestada ja muuta valides menüü punkti "Seadistamine" ning "Üldseaded".

Kui määrate objekti, tööliigi ja töö kohustuslikuks väljaks, siis ei saa töötaja tööd alustada/lõpetada enne, kui kõik väljad on täidetud.

Kui Te soovite, et GPS-asukoht on nõutud, siis töötaja ei saa enne GPS-asukoha sisse lülitamist tööd alustada, mis annab teile kindluse, et töötaja alusab tööd ettenähtud asukohas.

Kas te leidsite oma vastuse?