Seletame lahti raportite erinevuse ning seejärel saate valida endale sobiva: 

  • Tundide ja tunnitasu kokkuvõtte raportis on lihtne grupeerida raport objektide ja töötajate lõikes. See tähendab, et raportis on võimalik välja võtta kulunud tööaeg konkreetsele objektile (kulukohale).
  • Tundide kokkuvõtte raportis on töötaja tööaeg välja toodud päevapõhiselt ehk siis nö kalendrivaates. Kindlasti tuleks kogu info nägemiseks valida ka „Näita objekte”.
  • Tööaja arvestuse raportis on välja toodud norm, üle-/alatunnid, öötunnid, pühad jne. mis omakorda lihtsustab oluliselt palgaks vajalike andmete korjet.
  • Tööde raportis on välja toodud tööaeg objektipõhiselt ning seal kajastuvad tööliigid ja kommentaarid. Kindlasti tuleks kogu info nägemiseks märkida ka linnuke „Kõik ajaread” ette.
  • Palga raportis on näha lihtne ning kiire kokkuvõte töötasude kohta, kus arvestatakse riigipühade ning tehtud töötundidega.

Raportitest pikemalt SIIN!

Kas te leidsite oma vastuse?