Tunnileht

Tunnilehel on näha kõikide töötajate tööaegu reaalajas

Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi
  • Tunnilehe kuva selgitus

  • Tabeli seadistus

  • Filtrid

  • Lisa töötunde

Tunnilehel on näha töötajate tööaegu reaalajas - nii saate lihtsa vaevaga kontrollida, kas töötaja alustas/lõpetas oma tööaega õigel ajal ja õigel objektil.

  1. Tunnilehele ilmuvad andmed reaalajas töötajate registreeritud andmetest. Iga töötaja andmed grupeeritakse kokku.

  2. Tunnilehe vaadet saab ettevõte vajadusel ka enda järgi seadistada minnes "Tabeli seadistus" - "Nähtavad tulbad". 

  3. Tunnilehe päises on leitav ka hulk filtreid, mis annavad paindliku võimaluse andmeid kuvada töötajate, üksuste, objektide või ajalises lõikes.

  4. Kui ettevõte ei soovi töötunde koguda nutirakenduse/seadme vahendusel, on võimalus töötajale registreerida töötunnid ka vajutades tarkvaras "Lisa töötunde" nupule

Kas see vastas teie küsimusele?