Objektide lisamine ja haldamine
Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Kui soovite, et tööaeg jagataks kulukohale, on vaja anda töötajale ette kulukoht, millele ta saab enda tööaega registreerida:

Objektide lisamiseks valige hammasratta alt „Objektid” ning „Lisa objekt”:

Seejärel avaneb Teile objekti vahekaart, kuhu saate sisestada objekti nime, aadressi ning määrata objekti raadiuse:

Objekti raadiuse mõte on piirata objekti piirkonda, et näidata tööandjale, kas töötaja alustas tööd objektil või objektilt väljas. Kui töötaja alustas tööd objekti raadiusest väljas, tekib Teil tunnilehele vastav märge:

Objekti lisades on meie tarkvaras kõik töötajad automaatselt objektiga seotud. Kui Te soovite, et töötaja näeks ainult teatud objekte, saate seda lihtsa liigutusega muuta, valides vahekaardi „Seosed töötajatega” ning lohistades hiirega vajalikud töötajad paremalt Seotud tulbast vasakule olevasse Sidumata tulpa:

Kas see vastas teie küsimusele?