Enne tarkvara kasutusele võttu, oleks tarvis üle vaadata järgnevad seadistused: 

  • Automaatne paus
  • Kulukohad (objekt/tööliik) 
  • GPS-asukoht

Vajalikke seadistusi saate sätestada ning muuta vajutades hammasratta peale ning valides "Üldseaded":

  1. Esimeseks tuleb seadistada tarkvaras lõuna/paus selle järgi, kuidas Teie ettevõttes seda arvestatakse – kas ettevõte tasustab lõuna või arvutab tarkvara selle automaatselt tööajast maha:

2. Teiseks tuleb määrata, kas objekt, tööliik ja töö on kohustuslikud väljad. Kui määrate antud väljad kohustuslikuks, siis ei saa töötaja nutirakendusest tööd alustada/lõpetada enne, kui kõik antud väljad on täidetud.

3. Kolmandaks tuleb määrata, kas GPS-asukoht on nõutud. Kui Te soovite, et GPS-asukoht oleks nutirakenduses nõutud, siis töötaja ei saa enne GPS-asukoha sisse lülitamist tööd alustada ega lõpetada


Sellega piirdubki esialgne seadistus. Tarkvara on loomulikult täpsemini seadistatav, kuid selleks soovitame juba ühendust võtta tarkvara spetsialisti või kasutajatoega:

Tel: +372 600 7770
E-mail: support@begin.ee

Kas te leidsite oma vastuse?