Vajalikud seadistused

Siit leiate juhendi algseadistuste tegemise kohta tarkvara kasutusele võtuks

Siim Laurik avatar
Autorilt Siim Laurik
Värskendatud üle nädala tagasi

Enne tarkvara kasutusele võttu, oleks tarvis üle vaadata järgnevad seadistused: 

  • Automaatne paus

  • Kulukohad (objekt/tööliik) 

  • GPS-asukoht

Vajalikke seadistusi saate sätestada ning muuta vajutades hammasratta peale ning valides "Üldseaded":

  1. Esimeseks tuleb seadistada tarkvaras lõuna/paus selle järgi, kuidas Teie ettevõttes seda arvestatakse – kas ettevõte tasustab lõuna või arvutab tarkvara selle automaatselt tööajast maha:

2. Teiseks tuleb määrata, kas objekt, tööliik ja töö on kohustuslikud väljad. Kui määrate antud väljad kohustuslikuks, siis ei saa töötaja nutirakendusest tööd alustada/lõpetada enne, kui kõik antud väljad on täidetud.

3. Kolmandaks tuleb määrata, kas GPS-asukoht on nõutud. Kui Te soovite, et GPS-asukoht oleks nutirakenduses nõutud, siis töötaja ei saa enne GPS-asukoha sisse lülitamist tööd alustada ega lõpetada


Sellega piirdubki esialgne seadistus. Tarkvara on loomulikult täpsemini seadistatav, kuid selleks soovitame juba ühendust võtta tarkvara spetsialisti või kasutajatoega:

Tel: +372 600 7770
E-mail: support@begin.ee

Kas see vastas teie küsimusele?