Tihti on ette tulnud, et töötaja on tööaja registreerimisel unustanud lisada objekti, tööliigi või töö (kui need just ei ole kohustuslikud väljad). Tööde raporti genereerimisel avastate, et töötajal on erinevus tunnilehe tundide ja raportis olevate tundide vahel. Erinevus tulebki sellest, et näiteks ilma objekti või tööliigita tundide arvu raport ei arvesta kui ei ole märgitud linnukest "Kõik ajaread" ette.
Kui Te märgite linnukese "Kõik ajaread" ette, siis näitab raport ka ilma objekti, tööliigi või tööta registreerimisi:

Kas te leidsite oma vastuse?