Sõrmejälgede sisse lugemine on lihtne, aga kindlasti tuleb meeles pidada, et töötaja peab sõrme sensorile asetama kindlalt, et sensor saaks tugeva sõrmejälje.

Järgige järgmisi juhiseid:

  1. Vajutage klahvile „Menu“

  2. Sisestage klaviatuuril kood 53178

  3. Vajutage üks kord klahvile „OK“

  4. Valige „User Management“, vajutades üks kord klahvile „OK“

  5. Valige „Add Fingerprint“, vajutades üks kord klahvile „OK“

  6. Laske töötajal kolm korda sama sõrmega sensorile vajutada

  7. Kirjutage üles ekraanile ilmunud number ning töötaja nimi, kellele see kuulub

  8. Vajutage üks kord klahvile „OK“

  9. Sõrmejälgede edasi lugemiseks (küsitakse „Continue to enroll?“) valige „YES“, vajutades üks kord klahvile „OK“

  10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile „ESC“

Peale sõrmejälgede sisse lugemist minge tarkvarasse ja siduge sõrmejälje järjekorranumber töötajaga. Selle tegemiseks valige: „Seadistamine“ – „Registraatorid“ – „Sõrmejäljed ja kiibid“. Seal näete koodide jada ning õige töötaja saate siduda koodiga, vajutades „Vali töötaja“.

Kui sõrmejäljed on sisse loetud ning tarkvaras seotud, siis saab töötaja seadmest tööd registreerida ja Teie näete reaalajas tunnilehel tema registreerimisi 😊

Kas te leidsite oma vastuse?