Tihti helistatakse meie kasutajatoele probleemiga, et uus töötaja ei saa nutirakendusse või tarkvarasse sisse logida. See juhtub, kui administraator/haldur ei ole töötajale parooli seadnud. Enamik tarkvara administraatoritest/halduritest teab, et nutirakenduse kasutajale tuleb seada kasutajatunnus ja parool. Kasutajatunnus võib olla töötaja isiklik e-posti aadress või telefoninumber. Tihti ajab segadusse aga parooli seadmine. Paljud administraatorid/haldurid arvavad, et tarkvara genereerib ise automaatse parooli PINi näol, aga kahjuks tarkvara seda veel ei tee.

Parool tuleb seada nii: „Seadistamine“ – „Töötajad“ – „Lisa töötaja“ – kirjutage töötaja andmed ning seejärel parooli lahtritesse „Parool“ ja „Parool uuesti“. Seejärel salvestage seaded. Võite kasutada ka automaatselt genereeritud PIN-koodi, mis on mõeldud tegelikult seadmest registreerimisel või helistamisel. Te peate selle PIN-koodi ise kirjutama lahtritesse „Parool“ ja „Parool uuesti“. Peale neid tegevusi saab uus nutirakenduse kasutaja ilma takistusteta nutirakendusest tööaega registreerida.

NB! Kasutajatunnuse ja parooli salvestamisel tuleb tähele panna neid kahte punkte:

  1. Kui olete salvestanud töötajale e-maili aadressi suure algustähega, siis töötaja saab nutirakendusse logida ainult sisestades oma e-maili aadress suure algustähega.
  2. Paroolis ei tohi olla täpitähti.
Kas te leidsite oma vastuse?