Tihti helistatakse meie kasutajatoele probleemiga, et uus töötaja ei saa nutirakendusse või tarkvarasse sisse logida. See juhtub, kui administraator/haldur ei ole töötajale parooli seadnud. 

Enamik tarkvara administraatoritest/halduritest teab, et nutirakenduse kasutajale tuleb seada kasutajatunnus ja parool. Kasutajatunnus võib olla töötaja isiklik e-posti aadress või telefoninumber. Tihti ajab segadusse aga parooli seadmine. Paljud administraatorid/haldurid arvavad, et tarkvara genereerib ise automaatse parooli PINi näol, aga kahjuks tarkvara seda veel ei tee ehk esmane parool tuleb ise määrata 😊

Parooli seadistamiseks toimige järgnevalt:  

  1. Valige hammasratta alt „Töötajad“
  2. Looge uus töötaja „Lisa töötaja“ nupu kaudu või avage olemasolev töötaja Muuda nupust
  3. Kirjutage töötaja andmed (eesnimi, perekonnanimi, e-mail/telefon) ning seejärel parooli lahtritesse „Parool“ ja „Parool uuesti“
  4. Seejärel salvestage seaded ⚒

PS! Võite kasutada ka automaatselt genereeritud PIN-koodi, mis on mõeldud seadmest registreerimisel või helistamisel. Te peate selle PIN-koodi ise kirjutama lahtritesse „Parool“ ja „Parool uuesti“. 

NB! Kasutajatunnuse ja parooli salvestamisel tuleb tähele panna neid kahte punkte:

  1. Kui olete salvestanud töötajale e-maili aadressi suure algustähega, siis töötaja saab nutirakendusse logida ainult sisestades oma e-maili aadress ka suure algustähega
  2. Paroolis ei tohi olla täpitähti
Kas te leidsite oma vastuse?