• Tarkvaras Begin saab seada tööpäeva maksimaalset pikkust. See tähendab seda, et kui tarkvaras on maksimaalseks tööpäeva pikkuseks seatud 12 h ja töötaja ei ole 12 h jooksul tööaega kinni pannud, siis tööaeg läheb peale 12 h täitumist automaatselt kinni. Tarkvara ei pane ise tööpäeva lõpp-kellaaega, vaid seda jääb tähistama kollasel taustal küsimärk. Kui töötaja paneb oma tööaja kinni peale 12 h täitumist, siis tarkvaras on näha, nagu oleks töötaja alustanud uut tööpäeva. Tunnilehte saab muuta paari hiireklõpsuga, aga et seda anomaaliat enam ei esineks, siis soovitame muuta maksimaalseks tööpäeva pikkuseks rohkem kui 12 h.

Seda saab muuta nii: „Seadistamine“ – „Üldseaded“ – „Automaatne sulgemine“ – „Mitu tundi on töötaja maksimaalne järjestikune tööaeg?“ – tehke oma valik.

  • Tarkvaras saab määrata, kas töötajad töötavad ka öösel. See tähendab seda, et kui tarkvaras on seatud, et töötajad öösel ei tööta ja töötaja ei ole ise tööaega kinni pannud, siis tarkvara paneb tööaja keskööl lukku ning tunnilehele tekib kollasel taustal küsimärk. Kui töötaja paneb peale südaööd tööaja kinni, siis tekib tunnilehele uus tööaja algus.

Seda saab muuta nii: „Seadistamine“ – „Üldseaded“ – „Automaatne sulgemine“ – „Kas töötajad töötavad ka öösel (ühest päevast teise)?“. Kui valite JAH, siis ei panda tööaega südaööl automaatselt kinni, aga kui valite EI, siis pannakse.

Kuidas saavad töötajad aru, et tööaeg on automaatselt kinni läinud?

Kui töötajad registreerivad seadme kaudu ja lõpetavad tööpäeva, siis ütleb seade töötajale peale sõrme peale panemist „You Punched IN“ ehk „Oled sisse logitud“.

Kui töötajad registreerivad nutirakenduse kaudu ja lõpetavad tööpäeva, siis nutirakenduse ekraanil kuvatakse 00:00:00 ning nupp „Alusta“ on aktiivne.

Kas te leidsite oma vastuse?