• Töötaja ja objekti vahelised sidumised

Varasemalt tuli uue objekti loomisel töötajad sellega ka ära siduda. Nüüdsest on uue objekti loomisel kõik töötajad sellega vaikimisi seotud. Uus vaade, kus uue objekti loomisel on vaikimisi kõik töötajad “Seotud” tulbas:

Samuti on uue töötaja loomisel ta vaikimisi kõikide objektidega seotud:

  • Töötaja ja tööliigi vahelised sidumised

Varasemalt tuli uue tööliigi loomisel töötajad sellega ka ära siduda. Nüüdsest on uue tööliigi loomisel kõik töötajad sellega vaikimisi seotud. Uus vaade, kus uue tööliigi loomisel on vaikimisi kõik töötajad “Seotud” tulbas:

Samuti on uue töötaja loomisel ta vaikimisi kõikide tööliikidega seotud:

  • Objekti ja tööliigi vahelised sidumised

Varasemalt tuli uue tööliigi loomisel objektid sellega ka ära siduda. Nüüdsest on uue tööliigi loomisel kõik objektid sellega vaikimisi seotud. Uus vaade, kus uue tööliigi loomisel on vaikimisi kõik objektid “Seotud” tulbas:

Samuti on uue objekti loomisel see vaikimisi kõikide tööliikidega seotud:

  • Materjali ja tööliigi vahelised sidumised

Varasemalt tuli uue tööliigi loomisel materjalid sellega ka ära siduda. Nüüdsest on uue tööliigi loomisel kõik materjalid sellega vaikimisi seotud. Uus vaade, kus uue tööliigi loomisel on vaikimisi kõik materjalid “Seotud” tulbas:

Nüüdsest on tarkvarast eemaldatud nupp “Seo kõik tööd” millega sai kõik töötajad ära siduda kõikide tööliikidega:

ja nupp “Seo kõik töötajad” millega sai kõik töötajad ära siduda kõikide objektidega:

Kas te leidsite oma vastuse?