Lugupeetud kliendid

Hetkel on võimalik Google Play-st alla laadida nii vana, kui ka uus Begin OÜ nutirakendus. Alljärgnevalt, on näha milline visuaalne erinevus on vanal ja uuel nutirakendusel:

Uus nutirakendus muu hulgas katab vana nutirakenduse funktsionaalsuse ja on kasutajale mugavam. Kuna vana nutirakendust ei ole enam võimalik edasi arendada, siis anname teada, et alates 24.09.2018 ei ole enam võimalik vana nutirakendust Google Play-st alla laadida. Juba allalaaditud vana nutirakendust saab tööaja registreerimiseks endiselt kasutada.

Ühtlasi anname teada, et alates 03.01.2019 ei ole võimalik vana nutirakendust kasutada tööaja registreerimiseks.

Selleks, et vana nutirakenduse kasutajad saaksid jätkata tööaja registreerimisega uues nutirakenduses, tuleb:

  • tarkvaras töötajale sisestada e-mail aadress või telefoninumber ja parool:
  • nutiseadmesse paigaldada uus nutirakendus, mis on leitav SIIT;
  • uude nutirakendusse esmakordsel sisenemisel tuleb töötajal sisestada talle määratud e-maili aadress või telefoninumber ja parool:

Kui teil tekib küsimusi siis võtke ühendust meie kasutajatoega:

tel: +372 555 300 68
e-mail: support@begin.ee
skype: begin.support

Kas te leidsite oma vastuse?