Kui töötajad registreerivad tööaega kasutades selleks lauatelefoni, siis peavad nad helistades sisestama oma isikliku PIN-koodi, mis on leitav tarkvaras valides hammasratta alt "Töötajad": 

Kas te leidsite oma vastuse?